(84-258) 3.521.500; (84-258)3.521.800

sales@nhatranglodge.com

nt-lodge@dng.vnn.vn

HỖ TRỢ

P.Trinh

Lan Huong

Nhu Phuong

CITY TOUR YANGBAY WATERFALL VIET NAM  DISCOVERY BA HO WATERFALL & MONKEY ISLAND BOAT TRIP SCUBA DIVING

CHUYẾN LẶN BIỂN

(Tour tập thể)

* Khởi hành tại khách sạn lúc 7:30 sáng.

* Lên tàu đi Hòn Mun(khu bảo tồn).

* Thực hiện chuyến lặn thứ nhất.

* Nghỉ ngơi dùng café và trái cây.

* Thực hiện chuyến lặn thứ hai.

* Về đất liền và dùng bữa trưa.

* Trở về khách sạn lúc 2 giờ chiều.

Bao gồm: Tàu – Hướng dẫn viên – Thiết bị lặn – Nước uống – Ăn trưa - Phí bảo vệ san hô.

Snorkeling: 14 USD

Discover Scuba Diving: 35 USD (2 dives – 50 USD)

Fun Dive: 32 USD (2 dives – 39 USD)

Open water course:

* PADI 300 USD

* SSI 200 USD

* SDI 200 USD

Advanced open water course:

* PADI 300 USD

* SSI 200 USD (2 – 3 days)

* SDI 200 USD

Rescue dive course:

* PADI 360 USD

* SSI 280 USD

* SDI 280 USD

Bản quyền © 2011 thuộc về Khách Sạn Nha Trang Lodge.

Design by: www.nhatlinhnt.com

42 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa – Việt Nam

Điện thoại: (84-258) 3.521.500; (84-258)3.521.800 - Fax: (84)94 5256 777 - (84)989460386

Email: sales@nhatranglodge.com